Hasan Ozgan

Software Engineer

unix sistemleri üzerinde java, scala, go, javascript gibi dillerle web uygulamaları geliştiren,
nesne yönelimli ve fonksiyonal programlama paradigmalarını bilen,
çevik yazılım geliştirme süreçlerini uygulayan,
büyük ölçekli, dağıtık mimariler ve kollektif zeka gibi konularla ilgilenen
bir yazılım mühendisi.